EKKL sai Eesti Muusikanõukogu liikmeks

  • 18. dets. 2020

17. detsembril 2020 toimus Eesti Muusikanõukogu üldkoosolek, mille päevakorras oli lisaks Kultuur 2030 arengukavale uute liikmete vastuvõtmine. Üldkoosoleku otsusega kuulub Eesti Muusikanõukogu liikmete hulka nüüdsest ka Eesti Kammerkooride Liit.

Eesti Muusikanõukogu on muusikainstitutsioone ühendav mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eestis tegutsevad muusikainstitutsioonid.

Eesti Muusikanõukogu kui muusikute esinduskogu eesmärgiks on Eesti muusikakultuuri ja muusikaharidusega tegelevate ühenduste ja organisatsioonide ühistegevuse arendamine, liikmete ühishuvide eest seismine, avalikkuse ja oma liikmete kaasamine muusikavaldkonna arendamisse ning osalemine muusikapoliitika kujundamises.