Liidust

Eesti Kammerkooride Liit (EKKL) on Eesti kammerkoore koondav ning nende tegevust edendav liit, mis loodi 1997. aastal. Liit on katusorganisatsioon kooridele, esindades oma liikmete huvisid ja toetades läbi erinevate ettevõtmiste kooride arengut. Liidu olulisemate tegevuste hulka kuuluvad Eesti Kammerkooride Festivali, traditsiooniliste jõuluootuskontsertide ja kontserdisarjade “Kuulajale” ja “Heliloojad-juubilarid” korraldamine, samuti teabepäevade, õppereiside ning koolituste läbiviimine.

Liidu eesmärgid ja missioon:

  • Edendada kõrgetasemelist a cappella koorilaulu Eestis.
  • EKKL on asjatundlik ja usaldusväärne partner riigiasutustele ja muudele koostööpartneritele ning muusikaeluga seotud ettevõtmistele.
  • EKKL on esindusorgan ja nõustaja oma liikmetele, püüdes jagada kogemusi ja valdkonnaga seotud oskusteavet.
  • Pakume väikestele kooridele võimalust olla suur, saada põnevaid esinemiskogemusi ja uusi teadmisi.
  • Peame oma südameasjaks kammerkooride liigi hoidmist ja vokaalkultuuri mitmekesist arendamist.
  • Hoolitseme järelkasvu eest, tehes koostööd ka koolikooridega.
  • Räägime kaasa koorielu puudutavatel teemadel nii meedias kui koorimuusikaga seotud organisatsioonides.