XII Eesti Kammerkooride Festival

XII Eesti Kammerkooride Festival

13.-14. aprillil 2012 Türi kultuurimajas

TULEMUSED

A-kategooria

I koht Segakoor HUIK!
II koht Kammerkoor Head Ööd, Vend
III koht Segakoor Suisapäisa
   

B-kategooria

I koht Püha Vaimu kiriku kammerkoor Crede
II koht EBSi kammerkoor
III koht kammerkoor Solare
   

Eripreemiad:

Diplomid parima kohustusliku laulu esitamise eest:
B-kategoorias: Kammerkoor Crede
A-kategoorias: E STuudio kammerkoor
Parima dirigendi eripreemia: Sander Tamm, Crede
Kooriühingu eripreemia: Tasuta osalus koorifestivalil “Tallinn 2013”: segakoor HUIK!
Klassikaraadio eriauhind – 4 tundi salvestusaega: segakoor HUIK!

Grand Prix: segakoor HUIK!

Žüriisse kuulusid: Mats Nilsson (Rootsi), Mikk Üleoja, Erki Pehk, Piret Talts, Viviane Kallaste.

OSALEJAD

Esitamise järjekorras

A-kategooria

Tallinna kammerkoor
E STuudio kammerkoor
segakoor HUIK!
kammerkoor Head Ööd, Vend
kammerkoor Repertorio Vocale
kammerkoor Suisapäisa
Tallinna Tehnikaülikooli kammerkoor

B-kategooria

segakoor Endla
Tabasalu kammerkoor
Camerata Universitatis
EELK Püha Vaimu kiriku kammerkoor Crede
Musamari segakoor
Kapa-Kohila kammerkoor
EBSi kammerkoor
kammerkoor Solare
kammerkoor A Le Coq

Kokku 15

 

KONKURSI JUHEND

Üldine ajakava

13. aprill

16:00 Saaliproovid
18:00 A-kategooria konkurss
(19:00 Õhtusöök)
20:00 Galakontsert Türi kirikus
pärast Galakontserti Edasipääsevate kooride teatavakstegemine

14. aprill

(09:00 Hommikusöök)
09:00 Saaliproovid
11:00 B-kategooria konkurss
(12:00 -15:00 Lõuna)
15:00 Grand Prix voor
17:00 Autasustamine ja festivali lõpetamine

pdf ajakava

Üldinfo

Kammerkooride konkursist on oodatud osa võtma amatöörkoorid. Ükski kollektiivi liige ei tohi töötada palgalise lauljana. Ühe koori lauljate miinimumarv on 16 ning maksimum 32. Ühe ansambli lauljate miinimumarv on 6 ning maksimumarv 12. Konkurss viiakse läbi kahes voorus: konkurss ja Grand Prix voor. Grand Prix vooru pääseb kuni kuus A-kategooria koori. Eesti Kammerkooride Liit omab õigust salvestada nii raadios kui TV-s kõiki esinejaid. Salvestuse eest honorari ei maksta.

Alagrupid

A ja B-kategooria – kammerkoorid
C-kategooria – segaansamblid

Konkursil osalemise kategooria määrab EKKLi festivali toimkond heliülesvõtte alusel.

Nõuded kavale

Konkurss

A kategooria

1. Pierre Passereau – Il est bel et bon
2. Vabalt valitud a cappella teos romantismiajastu heliloojalt
3. vabalt valitud a cappella teos, loodud 1960 või hiljem modernistlikus helikeeles
4. vabalt valitud a cappella teos

Kokku 4 teost.

B kategooria

1. Mart Saar – Vihmakõne, vellekõne
+ vabalt valitud teosed a cappella, kavas kokku kuni 4 laulu

C kategooria, ansamblid

1. Lembit Veevo – Me oleme
+ vabalt valitud teosed a cappella

Kollektiivi esinemise aeg (esimesest noodist viimaseni) ei tohi olla vähem kui 10 ega rohkem kui 12 minutit.

Grand Prix voor

Vabalt valitud kava (kuni 5 teost) a cappella.
Koori esinemise aeg ei tohi olla vähem kui 12 ega rohkem kui 15 minutit.
Kavas ei tohi olla eelvoorus esitatud teoseid.
Kavas peavad olema esindatud vähemalt kolme erineva autori teosed.

NB! Kui esinemise aeg ületab lubatu rohkem kui 30 sekundi võrra või on üle 30 sekundi lubatust lühem, arvestatakse koori keskmisest punktisummast maha 1 punkt iga alustatud minuti kohta.

Žürii töö

Konkurssi hindab 5-liikmeline rahvusvaheline žürii.

Žürii koosseis:

Mats Nilsson (žürii esimees, Rootsi)
Mikk Üleoja
Erki Pehk
Piret Talts
Viviane Kallaste

Žürii hindab kolme põhiaspekti: kava, tehnilist teostust ning interpretatsiooni. Iga žürii liige hindab koori vahemikus 0–100 punkti. Konkursi ja Grand Prix vooru hindamine toimub eraldi. Grand Prix saab koor, kes kogub GP voorus suurima arvu punkte. Žüriil on õigus vastava taseme puudumisel jätta Grand Prix välja andmata. Žürii otsus on lõplik. Pärast konkurssi edastab žürii ühe kuu jooksul kooride dirigentidele hindamistulemused ning lühikommentaarid koori esinemise kohta. Kommentaarid on personaalsed, punktitabel mitte.

Auhinnad

Kategooriate I, II ja III koha ning Grand Prix võitnud koorile omistatakse rahalised preemiad. Kõik osalenud koorid saavad osavõtu diplomi. Võimalikud on eripreemiad. Žüriil on õigus preemiad ümber jagada.

Registreerimise kord

Koor saadab helisalvestuse ja registreerimislehe (Lisa A) hiljemalt 01. oktoobriks 2011 aadressil: Eesti Kammerkooride Liit, Roosikrantsi 13 10119 Tallinn, märksõna “Kammerkooride festival” või meiliaadressil katrinpuur@hot.ee . Helisalvestus peab olema salvestatud 2011 aasta jooksul avalikul kontserdil või proovis ning sisaldama 3 teost. Salvestus peab olema monteerimata! Soovitav on saata salvestus CD-plaadil, mitte mp3 jne formaadis.

Heliülesvõtte tegemise aeg ja koht ning salvestaja nimi peab olema lisatud salvestusele. Korraldustoimkond teatab konkursile kvalifitseerunud kooride nimed ja kategooriad 15. oktoobriks.

Kvalifitseerunud koor saadab:

  • lühiannotatsiooni koorist ja dirigendist;
  • trükikõlbuliku foto (CD-l või e-maili teel jpg- või pdf-formaadis);
  • konkursi (ja Grand Prix vooru) kava (Lisa B);
  • kõigist vabalt valitud teostest 5 koopiat köidetuna esitamise järjekorras

hiljemalt 15. jaanuariks 2012 aadressil: Eesti Kammerkooride Liit, Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn, märksõna “Kammerkooride festival” või meiliaadressil katrinpuur@hot.ee. Igale komplektile märkida koori nimi ja kategooria.

Registreerimismaks EKKLi liikmeskooridele 65 eurot, ansamblitele 35 eurot, teistele 130 eurot, tasutakse 15. jaanuariks 2012 Eesti Kammerkooride Liidu arveldusarvele Swed pangas 221010410265. Koorid, kes soovivad tellida majutust ning toitlustamist, tagastavad (Lisa C) täidetuna 1. märtsiks 2012.

Majutus ja toitlustamine

Kooridel on võimalik tellida majutust festivalipaigas (võimalik ööbida hotellis, hostelis või koolis oma magamistarvetega) ning toitlustamist. Koorid tasuvad majutuse ja toitlustamise eest ise.

Festivali kontsert

Kooridel on võimalik 13. aprillil esineda Türi kirikus toimuval kontserdil ning 14. aprillil ennelõunal kirikus toimuval kontserdil. Esinemissoovi korral palume teha vastav märge registreerimislehele.