Konkursi juhend

XVI Eesti Kammerkooride Festivali korraldab Eesti Kammerkooride Liit. Festival toimub 23.-24. aprillil 2022 Tamsalu Kultuurimajas.

Eesti Kammerkooride Festivalist on oodatud osa võtma harrastuskoorid. Konkursi koosseisus peavad esinema selle koori alalised lauljad. Üks laulja võib osaleda maksimaalselt kahe erineva koori koosseisus. Ühe koori lauljate miinimumarv on 16 ning maksimum 32. 

Konkurss viiakse läbi kolmes voorus: eelvoor, esimene voor ja grand prix’ voor. Grand prix’ vooru võib pääseda kuni kuus A-kategooria koori ning B-kategooria võidukoor. B-kategooria koor võib grand prix’ voorus osalemisest soovi korral loobuda ilma, et see tooks kaasa esimese vooru tulemuste tühistamise. 

Eesti Kammerkooride Liit omab õigust salvestada nii raadios kui ka televisioonis kõiki esinejaid. Salvestuse eest honorari ei maksta. 

Konkursil osalemise kategooria määrab korraldaja heliülesvõtte alusel, v.a D-kategooria. 

 • A-kategooria: kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid 
 • B-kategooria: kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid 
 • C-kategooria: kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid 
 • D-kategooria: koolikoorid 

1. EELVOOR

Kõik koorid saadavad aadressil kammerkoorideliit@gmail.com

 • registreerimislehe;
 • videosalvestuse või veebilingi salvestisega, mis on tehtud mitte varem kui jaanuaris 2019 ja mis sisaldab ühte kategooria tasemele vastavat a cappella laulu;
 • esialgse koori lauljate nimekirja häälerühmade kaupa (lõplik nimekiri tuleb esitada kvalifikatseerunud kooridel koos teiste registreerimisdokumentidega).

2. ESIMENE VOOR

Üldtingimused repertuaarile:

 • Repertuaari ei tohi kuuluda 2020. aastal Eesti Kammerkooride Festivalil koori kavas olnud laule. 
 • Üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. 
 • Kui esinemise aeg ületab lubatu rohkem kui 30 sekundi võrra või on üle 30 sekundi lubatust lühem, arvestatakse koori keskmisest punktisummast maha 1 punkt iga alustatud minuti kohta. 

A-kategooria

Kollektiivi esinemise aeg A-kategoorias ei tohi olla vähem kui 12 ega rohkem kui 15 minutit. Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni.

 • Kohustuslik laul: Thomas Tallis “If ye love me” 

(Noodid, sh nais- ja meeskoorile transkribreeritult, saab soovi korral Eesti Kammerkooride Liidult; kammerkoorideliit@gmail.com)

 • Vabalt valitud a cappella teos Mart Saare repertuaarist
 • Vabalt valitud teos(ed) 

B-kategooria

Kollektiivi esinemise aeg B-kategoorias ei tohi olla vähem kui 9 ega rohkem kui 12 minutit. Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni 

 • Kohustuslik laul: Karin Kuulpak – “Unelaul” 

(Levitaja: MTÜ Kõrvale Pai; edutuul@gmail.com)

 • Vabalt valitud a cappella teos Mart Saare repertuaarist
 • Vabalt valitud teos(ed) 

C-kategooria ja D-kategooria

Kollektiivi esinemise aeg ei tohi olla vähem kui 7 ega rohkem kui 10 minutit. Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni 

 • Vabalt valitud a cappella teos Mart Saare repertuaarist
 • Vabalt valitud teosed 

3. GRAND PRIX’ VOOR

Grand prix’ vooru võib pääseda kuni kuus A-kategooria koori ning B-kategooria võidukoor. B-kategooria koor võib grand prix’ voorus osalemisest soovi korral loobuda ilma, et see tooks kaasa esimese vooru tulemuste tühistamise. 

Grand prix’ voorus osalejad esitavad vabalt valitud kava. Kavas ei tohi olla esimeses voorus esitatud teoseid. 

 • Üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. 
 • Koori esinemise aeg ei tohi olla vähem kui 12 ega rohkem kui 15 minutit. Aega võetakse alates esimesest noodist kuni kava viimase noodini. 
 • NB! Kui esinemise aeg ületab lubatu rohkem kui 30 sekundi võrra või on üle 30 sekundi lubatust lühem, arvestatakse koori keskmisest punktisummast maha 1 punkt iga alustatud minuti kohta. 

4. ŽÜRII TÖÖ 

Konkurssi hindab 5-liikmeline rahvusvaheline žürii. Žürii koosseisu määrab korraldaja. 

Žürii hindab nelja põhiaspekti: esituse mõjusust, tehnilist teostust, interpretatsiooni ning koori vokaali. Iga žüriiliige hindab koori vahemikus 0–100 punkti. 

Konkursi 1. vooru ja grand prix’ vooru hindamine toimub eraldi. Grand prix’ voorus punkte ei panda, vaid valitakse välja parim koor. Žüriil on õigus vastava taseme puudumisel jätta grand prix välja andmata. Žürii otsus on lõplik. 

Pärast konkurssi edastavad žüriiliikmed kahe nädala jooksul festivali korraldajale kirjaliku tagasiside iga koori kohta ja korraldaja saadab iga koori dirigendile kommentaarid tema koori esinemise kohta. 

5. AUHINNAD 

Žüriil on õigus anda erinevates kategooriates välja maksimaalselt kolm auhinnalist kohta. 

Kategooriate I, II ja III koha ning grand prix võitnud koorid saavad diplomi ja preemia, ülejäänud koorid saavad tänukirja. Grand prix võitnud koor saab kaheks aastaks enda valdusesse rändkarika. 

Žüriil on õigus preemiaid ümber jagada. Võimalikud on eripreemiad.

6. REGISTREERIMISE KORD 

Tähelepanu: registreerimise kuupäeva on pikendatud!

 • Koor saadab videosalvestise, esialgse lauljate nimekirja ja registreerimislehe (Lisa A) hiljemalt 31. jaanuariks 2022. aastaks. Ülesvõtte tegemise aeg ja koht peab olema lisatud salvestusele. 
 • Korraldaja teatab konkursile kvalifitseerunud kooride nimed ja kategooriad
  10. veebruariks 2022. 

Kvalifitseerunud koor saadab hiljemalt 1. märtsiks 2022 meiliaadressile kammerkoorideliit@gmail.com, märksõnaga “Kammerkooride festival”:

 • lühiannotatsiooni koorist ja dirigendist (kokku 1900-2600 tähemärki); 
 • trükikõlbuliku foto (min 1 MB, jpg- või pdf-formaadis); 
 • esimese vooru ja grand prix’ vooru kava (Lisa B); 
 • koori lõpliku lauljate nimekirja häälerühmade kaupa. 

Lisaks saadab kvalifikatseerunud koor posti teel (märksõnaga “Kammerkooride festival” aadressil Eesti Kammerkooride Liit, Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn) kõigist vabalt valitud teostest 5 koopiat köidetuna esitamise järjekorras. Igale komplektile märgitakse koori nimi ja kategooria. 

Registreerimismaks Eesti Kammerkooride Liidu liikmeskooridele ja D-kategooria kooridele 65 eurot, teistele 130 eurot. See tuleb tasuda arve alusel 1. märtsiks 2022 Eesti Kammerkooride Liidu arveldusarvele EE552200221010410265 (Swedbank). *Arved saadetakse kvalifikatseerunud kooridele hiljemalt veebruaris 2022.

7. MAJUTUS JA TOITLUSTAMINE 

Kooridel on võimalik tellida korraldajalt majutust festivalipaigas (koolis oma magamistarvetega) ning toitlustamist. Koorid tasuvad majutuse ja toitlustuse eest ise. 

Täpsem info võimaluste kohta edastatakse kvalifikatseerunud kooridele talvel. Koorid, kes soovivad tellida majutust ning toitlustust, tagastavad lisa C täidetuna 1. märtsiks 2022. 

8. FESTIVALI KONTSERT 

Kooridel on võimalik esineda festivali raames toimuvatel kontsertidel. Esinemissoovi korral palume teha vastav märge registreerimislehele.


Lisad