XV Eesti Kammerkooride Festival

Seoses Covid-19 viiruspuhanguga lükkub festivali korraldamine kevadest sügisesse ja XV Eesti Kammerkooride Festival toimub 10.-11. oktoobril 2020. Festival toimub Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14) ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Tatari 13). Festivali konkursivoor toimub 10. oktoobril Tallinna Õpetajate Maja kroonsaalis. Festivali Grand Prix voor ja lõppkontsert toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues kontserdisaalis.

NB! Laupäevasele konkursipäevale on kuulama oodatud vaid osalejad, kooride saatjad ja Kooriühingu esindajad. Festivalikontsert ja pühapäevane Grand Prix voor on avatud kõigile.
Ohutuse tagamiseks palume kanda maski ja jälgida hügieenireegleid.

KONKURSIL OSALEVAD KOORID ESINEMISJÄRJEKORRAS (29.09.2020 seisuga)

A-kategooria

1) Kammerkoor Encore, dirigent Karin Kuulpak
2) E STuudio Noortekoor, dirigendid Külli Lokko ja Eliisa Sakarias
3) TTÜ Akadeemiline naiskoor, dirigendid Edmar Tuul ja Karin Kuulpak
4) Tallinna kammerkoor, dirigent Heli Jürgenson
5) NUKU koor, dirigent Reeda Kreen
6) Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia kammerkoor, dirigent Veronika Portsmuth

B-kategooria

1) Kammekoor Eysysla, dirigent Veikko Lehto
2) Rae kammerkoor, dirigent Ingrid Orumaa
3) Viljandimaa kammerkoor, dirigent Kadi Ritsing
4) Akadeemiline Meeste Lauluselts, dirigent Laine Randjärv

C-kategooria

1) Segakoor August07, dirigent Urve Uusberg
2) Segakoor Peale Viit, dirigent Kristel Marand
3) Nõmme Noorte Naiste koor KEVAD, dirigent Õnne-Ann Roosvee

D-kategooria (koolikoorid)

1) Tallinna Prantsuse Lütseumi segakoor, dirigent Margot Peterson
2) Pärnu muusikakooli neidudekoor Argentum Vox, dirigent Toomas Voll
3) Tallinna Inglise Kolledži neidudekoor, dirigent Margot Peterson


KONKURSI JUHEND

 

AJAKAVA

Laupäev, 10. oktoober

9:30-10:05 C-kategooria konkurss
11:30-12:25 B-kategooria konkurss
14:30-16:30 A-kategooria konkurss
17:20-18:00 D-kategooria konkurss

Pühapäev, 11. oktoober

11:00-12:30 Grand Prix
13:00-14:00 Autasustamine ja konkursi lõpetamine

 

ÜLDINFO 

Eesti kammerkooride festivali ja konkurssi korraldab Eesti Kammerkooride Liit.
Kammerkooride konkursist on oodatud osa võtma amatöörkoorid.
Konkursikoosseisus peavad esinema selle koori alalised lauljad.
Üks laulja võib osaleda maksimaalselt kahe erineva koori koosseisus.
Ühe koori lauljate miinimumarv on 16 ning maksimum 32.
Konkurss viiakse läbi kolmes voorus: eelvoor, esimene voor ja Grand Prix’ voor.
Grand Prix’ vooru võib pääseda kuni kuus A-kategooria koori ning B-kategooria võidukoor. B-kategooria koor võib Grand Prix’ voorus osalemisest soovi korral loobuda ilma, et see tooks kaasa esimese vooru tulemuste tühistamise.
Eesti Kammerkooride Liit omab õigust salvestada nii raadios kui ka TV-s kõiki esinejaid. Salvestuse eest honorari ei maksta.

KATEGOORIAD 

A-kategooria: kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid
B-kategooria: kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid
C-kategooria: kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid
D-kategooria: koolikoorid 

Konkursil osalemise kategooria määrab korraldaja heliülesvõtte alusel, v.a D-kategooria.

Eelvoor 

Koorid saadavad aadressile kammerkoorideliit@gmail.com:

  • videosalvestuse või edastavad veebilingi salvestisega, mis on tehtud mitte varem kui jaanuaris 2019 ja mis sisaldab ühte kategooria tasemele vastavat a cappella laulu. Salvestis ei tohi olla monteeritud.
  • koori lauljate nimekirja häälerühmade kaupa

Esimene voor 

Repertuaari ei tohi kuuluda 2018. aastal Eesti kammerkooride festivalil koori kavas olnud laule. Üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus.

A-kategooria kammerkoorid

– Kohustuslik laul: Tõnu Kõrvits IV ja V osa tsüklist “Canticle of the Sun” (“Päikeselaul”)
   Levitaja: Eesti Muusika Infokeskus
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist

– Vabalt valitud teos(ed)

A-kategooria kammernaiskoorid

– Kohustuslik laul: Tõnu Kõrvits IV osa  “Arm ja surm” tsüklist “Laulud laulude laulust”
  Levitaja: Eesti Muusika Infokeskus
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist

– Vabalt valitud teos(ed)

A-kategooria kammermeeskoorid 

– Kohustuslik laul: Pärt Uusberg “Mis on inimene”
  Teos on leitav XXIV laulupeo meeskooride laulikus (Väljaandja: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA)
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist
– Vabalt valitud teos(ed) 

Kollektiivi esinemise aeg A-kategoorias ei tohi olla vähem kui 12 ega rohkem kui 15 minutit. Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni.

B-kategooria kammerkoorid 

– Kohustuslik laul: Maria Kõrvits “Milline päev, milline öö”
   Levitaja: Eesti Muusika Infokeskus
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist

– Vabalt valitud teos(ed)

B-kategooria kammernaiskoorid 

– Kohustuslik laul: Pärt Uusberg “Olen kui linnuke”
   Levitaja: SP Muusika
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist

– Vabalt valitud teos(ed)

B-kategooria kammermeeskoorid 

– Kohustuslik laul: Pärt Uusberg “Mis on inimene”
   Teos on leitav XXIV laulupeo meeskooride laulikus (Väljaandja: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA)
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist
– Vabalt valitud teos(ed)

Kollektiivi esinemise aeg B-kategoorias ei tohi olla vähem kui 9 ega rohkem kui 12 minutit. Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni

C-kategooria kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid 

– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi loomingust
– Vabalt valitud teos(ed) 

Kollektiivi esinemise aeg ei tohi olla vähem kui 7 ega rohkem kui 10 minutit.
Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni

D-kategooria koolikoorid

– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist
– Vabalt valitud teos(ed)

Kollektiivi esinemise aeg ei tohi olla vähem kui 7 ega rohkem kui 10 minutit. Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni.

NB! Kui esinemise aeg ületab lubatu rohkem kui 30 sekundi võrra või on üle 30 sekundi lubatust lühem, arvestatakse koori keskmisest punktisummast maha 1 punkt iga alustatud minuti kohta.

Grand Prix’ voor 

Vabalt valitud a cappella kava.
Soovi korral lubatud kasutada kindla helikõrguseta instrumente.
Üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega.
Koori esinemise aeg ei tohi olla vähem kui 12 ega rohkem kui 15 minutit.
Aega võetakse alates esimesest noodist kuni kava viimase noodini.
Kavas ei tohi olla esimeses voorus esitatud teoseid.

NB! Kui esinemise aeg ületab lubatu rohkem kui 30 sekundi võrra või on üle 30 sekundi lubatust lühem, arvestatakse koori keskmisest punktisummast maha 1 punkt iga alustatud minuti kohta.

ŽÜRII TÖÖ 

Konkurssi hindab 5-liikmeline rahvusvaheline žürii. Žürii koosseisu määrab korraldaja. Žürii hindab nelja põhiaspekti: esituse mõjusust, tehnilist teostust, interpretatsiooni ning koori vokaali. Iga žüriiliige hindab koori vahemikus 0–100 punkti. Konkursi ja Grand Prix’ vooru hindamine toimub eraldi. Grand Prix’ voorus punkte ei panda, vaid valitakse välja parim koor. Žüriil on õigus vastava taseme puudumisel jätta Grand Prix’ välja andmata. Žürii otsus on lõplik. Pärast konkurssi edastavad žüriiliikmed kahe nädala jooksul festivali korraldajale kirjaliku tagasiside iga koori kohta ja korraldaja saadab iga koori dirigendile kommentaarid tema koori esinemise kohta.

AUHINNAD 

Žüriil on õigus anda erinevates kategooriates välja maksimaalselt kolm auhinnalist kohta. Kategooriate I, II ja III koha ning Grand Prix’ võitnud koorid saavad diplomi ja preemia. Ülejäänud koorid saavad tänukirja. Võimalikud on eripreemiad. Grand Prix’ võitnud koor saab kaheks aastaks enda valdusesse rändkarika. Žüriil on õigus preemiaid ümber jagada.

REGISTREERIMISE KORD 

Koor saadab videosalvestise ja registreerimislehe (Lisa A) hiljemalt 10. juunil 2020. Ülesvõtte tegemise aeg ja koht peab olema lisatud salvestusele. Korraldaja teatab konkursile kvalifitseerunud kooride nimed ja kategooriad 20. juunil 2020. 

Kvalifitseerunud koor saadab e-posti aadressile kammerkoorideliit@gmail.com:

  • lühiannotatsiooni koorist ja dirigendist (kokku 1900-2600 tähemärki); 
  • trükikõlbuliku foto (min 1MB, jpg- või pdf-formaadis); 
  • esimese vooru ja Grand Prix’ vooru kava (Lisa B); 
  • kõigist vabalt valitud teostest 5 koopiat köidetuna esitamise järjekorras; 
  • koori lauljate nimekirja häälerühmade kaupa

Noodid saadetakse posti teel, Eesti Kooriühingu aadressile. Igale komplektile märgitakse koori nimi ja kategooria.

Registeerimistasu Eesti Kammerkooride Liidu liikmeskooridele ja D-kategooria kooridele 65 eurot, teistele 130 eurot tuleb tasuda 15. augustiks 2020 Eesti Kammerkooride Liidu arveldusarvele EE552200221010410265 (Swedbank). Võimalik tasuda arve alusel.

MAJUTUS JA TOITLUSTAMINE 

Festivali korraldajad aitavad koore majutuse ja toitlustuse korraldamisel. Koorid tasuvad majutuse ja toitlustuse eest ise. Koorid, kes soovivad tellida majutust ning toitlustust annavad sellest teada 15. augustiks 2020.

FESTIVALI KONTSERT 

Kooridel on võimalik festivali ajal täiendavalt ülesastuda selleks eraldi korraldatavatel esinemistel (kontserdid, esinemised kirikutes, linnaruumis jms). Esinemissoovi korral palume teha vastav märge registreerimislehele. Täiendav info: kammerkoorideliit@gmail.com

Viited: