XV Eesti Kammerkooride Festival

2.-3. mail 2020 toimub Tallinnas XV Eesti Kammerkooride Festival. Festivali toimumispaigaks on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Tatari 13). Festivali Grand Prix voor ja lõppkontsert toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues kontserdisaalis.

KONKURSI JUHEND

 

ÜLDINFO (PDF)

Eesti kammerkooride festivali ja konkurssi korraldab Eesti Kammerkooride Liit.
Kammerkooride konkursist on oodatud osa võtma amatöörkoorid.
Konkursikoosseisus peavad esinema selle koori alalised lauljad.
Üks laulja võib osaleda maksimaalselt kahe erineva koori koosseisus.
Ühe koori lauljate miinimumarv on 16 ning maksimum 32.
Konkurss viiakse läbi kolmes voorus: eelvoor, esimene voor ja Grand Prix’ voor.
Grand Prix’ vooru võib pääseda kuni kuus A-kategooria koori ning B-kategooria võidukoor. B-kategooria koor võib Grand Prix’ voorus osalemisest soovi korral loobuda ilma, et see tooks kaasa esimese vooru tulemuste tühistamise.
Eesti Kammerkooride Liit omab õigust salvestada nii raadios kui ka TV-s kõiki esinejaid. Salvestuse eest honorari ei maksta.

KATEGOORIAD 

A-kategooria: kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid
B-kategooria: kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid
C-kategooria: kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid
D-kategooria: koolikoorid 

Konkursil osalemise kategooria määrab korraldaja heliülesvõtte alusel, v.a D-kategooria.

Eelvoor 

Kõik koorid saadavad aadressil kammerkoorideliit@gmail.com:

  • videosalvestuse või edastavad veebilingi salvestisega, mis on tehtud mitte varem kui jaanuaris 2019 ja mis sisaldab ühte kategooria tasemele vastavat a cappella laulu. Salvestis ei tohi olla monteeritud.
  • koori lauljate nimekirja häälerühmade kaupa

Esimene voor 

Repertuaari ei tohi kuuluda 2018. aastal Eesti kammerkooride festivalil koori kavas olnud laule. Üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega.
Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus.

A-kategooria kammerkoorid

– Kohustuslik laul: Tõnu Kõrvits IV ja V osa tsüklist “Canticle of the Sun” (“Päikeselaul”)
   Levitaja: Eesti Muusika Infokeskus
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist
– Vabalt valitud teos(ed)

A-kategooria kammernaiskoorid

– Kohustuslik laul: Tõnu Kõrvits IV osa  “Arm ja surm” tsüklist “Laulud laulude laulust”
  Levitaja: Eesti Muusika Infokeskus
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist
– Vabalt valitud teos(ed)

A-kategooria kammermeeskoorid 

– Kohustuslik laul: Pärt Uusberg “Mis on inimene”
  Teos on leitav XXIV laulupeo meeskooride laulikus (Väljaandja: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA)
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist
– Vabalt valitud teos(ed) 

Kollektiivi esinemise aeg A-kategoorias ei tohi olla vähem kui 12 ega rohkem kui 15 minutit. Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni.

B-kategooria kammerkoorid 

– Kohustuslik laul: Maria Kõrvits “Milline päev, milline öö”
   Levitaja: Eesti Muusika Infokeskus
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist
– Vabalt valitud teos(ed)

B-kategooria kammernaiskoorid 

– Kohustuslik laul: Pärt Uusberg “Olen kui linnuke”
   Levitaja: SP Muusika
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist
– Vabalt valitud teos(ed)

B-kategooria kammermeeskoorid 

– Kohustuslik laul: Pärt Uusberg “Mis on inimene”
   Teos on leitav XXIV laulupeo meeskooride laulikus (Väljaandja: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA)
– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist
– Vabalt valitud teos(ed)

Kollektiivi esinemise aeg B-kategoorias ei tohi olla vähem kui 9 ega rohkem kui 12 minutit. Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni

C-kategooria kammerkoorid, kammernaiskoorid ja -meeskoorid 

– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi loomingust
– Vabalt valitud teos(ed) 

Kollektiivi esinemise aeg ei tohi olla vähem kui 7 ega rohkem kui 10 minutit.
Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni

D-kategooria koolikoorid

– Vabalt valitud a cappella teos Cyrillus Kreegi repertuaarist
– Vabalt valitud teos(ed)

Kollektiivi esinemise aeg ei tohi olla vähem kui 7 ega rohkem kui 10 minutit. Aega arvestatakse esimese loo esimesest noodist kuni kava lõpuni.

NB! Kui esinemise aeg ületab lubatu rohkem kui 30 sekundi võrra või on üle 30 sekundi lubatust lühem, arvestatakse koori keskmisest punktisummast maha 1 punkt iga alustatud minuti kohta.

Grand Prix’ voor 

Vabalt valitud a cappella kava.
Soovi korral lubatud kasutada kindla helikõrguseta instrumente.
Üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega.
Koori esinemise aeg ei tohi olla vähem kui 12 ega rohkem kui 15 minutit.
Aega võetakse alates esimesest noodist kuni kava viimase noodini.
Kavas ei tohi olla esimeses voorus esitatud teoseid.

NB! Kui esinemise aeg ületab lubatu rohkem kui 30 sekundi võrra või on üle 30 sekundi lubatust lühem, arvestatakse koori keskmisest punktisummast maha 1 punkt iga alustatud minuti kohta.

ŽÜRII TÖÖ 

Konkurssi hindab 5-liikmeline rahvusvaheline žürii. Žürii koosseisu määrab korraldaja. Žürii hindab nelja põhiaspekti: esituse mõjusust, tehnilist teostust, interpretatsiooni ning koori vokaali. Iga žüriiliige hindab koori vahemikus 0–100 punkti. Konkursi ja Grand Prix’ vooru hindamine toimub eraldi. Grand Prix’ voorus punkte ei panda, vaid valitakse välja parim koor. Žüriil on õigus vastava taseme puudumisel jätta Grand Prix’ välja andmata. Žürii otsus on lõplik. Pärast konkurssi edastavad žüriiliikmed kahe nädala jooksul festivali korraldajale kirjaliku tagasiside iga koori kohta ja korraldaja saadab iga koori dirigendile kommentaarid tema koori esinemise kohta.

AUHINNAD 

Žüriil on õigus anda erinevates kategooriates välja maksimaalselt kolm auhinnalist kohta. Kategooriate I, II ja III koha ning Grand Prix’ võitnud koorid saavad diplomi ja preemia. Ülejäänud koorid saavad tänukirja. Võimalikud on eripreemiad. Grand Prix’ võitnud koor saab kaheks aastaks enda valdusesse rändkarika. Žüriil on õigus preemiaid ümber jagada.

REGISTREERIMISE KORD 

Koor saadab videosalvestise ja registreerimislehe (Lisa A) hiljemalt 20. oktoober 2019. Ülesvõtte tegemise aeg ja koht peab olema lisatud salvestusele. Korraldaja teatav konkursile kvalifitseerunud kooride nimed ja kategooriad 15. novembriks 2019. 

Kvalifitseerunud koor saadab: 

  • lühiannotatsiooni koorist ja dirigendist (kokku 1900-2600 tähemärki); 
  • trükikõlbuliku foto (min 1MB, jpg- või pdf-formaadis); 
  • esimese vooru ja Grand Prix’ vooru kava (Lisa B); 
  • kõigist vabalt valitud teostest 5 koopiat köidetuna esitamise järjekorras; 
  • koori lauljate nimekirja häälerühmade kaupa hiljemalt 1. veebruariks 2020 aadressil: 

Eesti Kammerkooride Liit, Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn, märksõna “Kammerkooride festival” või meiliaadressil kammerkoorideliit@gmail.com

Noodid saadetakse posti teel, mitte meiliaadressile. Igale komplektile märgitakse koori nimi ja kategooria.

Registreerimismaks Eesti Kammerkooride Liidu liikmeskooridele ja D-kategooria kooridele 65 eurot, teistele 130 eurot tasuda 1. veebruariks 2020 Eesti Kammerkooride Liidu arveldusarvele EE552200221010410265 (Swedbank). Koorid, kes soovivad tellida majutust ning toitlustust, tagastavad lisa C täidetuna 1. veebruariks 2020.

MAJUTUS JA TOITLUSTAMINE 

Kooridel on võimalik tellida korraldajalt majutust festivalipaigas (võimalik ööbida hotellis, hostelis või koolis oma magamistarvetega) ning toitlustamist. Koorid tasuvad majutuse ja toitlustuse eest ise.

FESTIVALI KONTSERT 

Kooridel on võimalik esineda festivali ajal toimuvatel festivali kontsertidel. Esinemissoovi korral palume teha vastav märge registreerimislehele. Täiendav info: kammerkoorideliit@gmail.com

Viited: