Heliloojad-juubilarid

Eesti Kammerkooride Liit peab oluliseks tähistada erinevate eesti heliloojate juubeleid ja teha seda loomulikult kontsertidega. 
Nii on tähistatud Veljo Tormis 85, Edgar Arro 100 ja Lembit Veevo 100, Mart Saar 125 ja Ester Mägi 85 jt.
Jätkame selle traditsiooniga ka edaspidi.