Liikmetele

Soodustused koostööpartneritelt

EKKL on sõlminud koostöö erinevate organisatsioonidega, kelle tooteid-teenuseid saavad ka liidu liikmed soodsamalt kasutada:

  • Ajakiri “Muusika” pakub EKKLi liikmeskooridele ½ leheküljelise ja suurema pinna puhul reklaamile 20% soodustust, alla selle 10 % soodustust. Pöörduda Ia Remmeli poole: ia@ema.edu.ee
  • Trükikoda Vali Press pakub EKKLi liikmetele 20% soodustust kõikidelt trükistelt. Kontaktisik: Pille-Triin Soom: pille-triin@vali.ee
  • Kultuurileht “Sirp” pakub Kammerkooride Liidu liikmetele reklaami edastamisel soodustust. Soodustuse küsimiseks pöörduge Lea Larini poole: lea@sirp.ee 
  • Soodustust pakkub ka bussifirma Hansaliinid. Selle küsimiseks pöörduge EKKLi poole: kammerkoorideliit@gmail.com

 

Liikmemaksust

Eesti Kammerkooride Liidu aastamaks on 125 EUR. Liikmemaksu tasumine toimub arve alusel.
Arve saadab kooridele liit. Lisainfo e-mailitsi: kammerkoorideliit@gmail.com