Liikmetele

Eesti Kammerkooride Liidu liikmemaksu tasumine toimub arvete alusel kahes osas.
Arved saadab kooridele liidu tegevsekretär Annely Leinberg. Lisainfo e-mailitis: kammerkoorideliit@gmail.com

EKKL on sõlminud koostöö erinevate organisatsioonidega, kelle tooteid-teenuseid saavad ka liidu liikmed soodsamalt kasutada:

  • Ajakiri “Muusika” pakub EKKLi liikmeskooridele ½ leheküljelise ja suurema pinna puhul  reklaamile 20% soodustust, alla selle 10 % soodustust. Pöörduda Ia Remmeli poole: ia@ema.edu.ee
  • Trükikoda Vali Press pakub EKKLi liikmetele 20% soodustust kõikidelt trükistelt. Kontaktisik: Pille-Triin Soom: pille-triin@vali.ee
  • Kultuurileht “Sirp” pakub Kammerkooride Liidu liikmetele reklaami edastamisel soodustust. Soodustuse küsimiseks pöörduge Lea Larini poole: lea@sirp.ee 
  • Soodustust pakkub ka bussifirma Hansaliinid. Selle küsimiseks pöörduge EKKLi tegevsekretäri Annely Leinbergi poole: kammerkoorideliit@gmail.com