Juhatus

Kristel Üksvärav (juhatuse esimees)
kristel.peikel@gmail.com
Tel: 5156329

Kristiina Veerde
Gerli Jõgeva
Signe Luuk
Margit Lokk
Maarja-Liis Mereäär

Tegevsekretär:
Annely Leinberg
kammerkoorideliit@gmail.com